gb

Beköszöntő
Ajánlataink
Aktuális
Referenciák
Kapcsolat
Insert
HOME
Services:
1
AWCEE NEWS FEED rss
1
FVM RSS Csatornák
1
FAO RSS Channel
1
More RSS Channels
1
SEARCH SITE
1
ADMIN
1
Látogatások száma :


Kedves Partnerünk!

Tisztelettel köszöntjük Önt, mint érdeklődőt, mint vállalkozót és úgy is, mint agrár-vidékfejlesztő szervező szakembert.
Először is engedje meg, hogy röviden bemutatkozzunk:

A Pannonia Egyetemi Kutatási Központ Kht-t a dunántúli agráregyetemek tíz évvel ezelőtt létesítették. Az alapítás célja a kutatási-fejlesztési eredmények hasznosítása, valamint az agrár- és vidékfejlesztés elősegítése, szervezése volt.
Az elmúlt évtizedben a Kht. számos országos, ágazati regionális és helyi fejlesztést szervezett, irányított, illetve vett részt azok megvalósításában.
A megváltozott, piaci viszonyok, a külföldi működő-tőke beáramlása, a vidék, és az egyes térségek versenyképességének csökkenése, az új fejlesztési igények és kihívások számos vállalati szakember, vezető és az egyes szervező vállalkozások figyelmét is a korábban kevésbé ismert logisztikai szempontokra irányította.
A széleskörű szakmai igények alapján 2003-ban hívtuk életre az Agrárlogisztikai Klubot.

Az Agrárlogisztikai Klub közel száz résztvevőt (logisztikai, szállítmányozási, raktározási cégek vezetőit, munkatársait, fejlesztő és szervező szakembereket, tudományos kutatókat, stb.) fogadott soraiba.
Menetközben számos kezdeményezést tettünk. Többek között javaslatunk alapján került be a Nemzeti Fejlesztési Tervbe az agrárlogisztika, mint külön fejezet. Számos rendezvényünket a kormányzat, az FVM, és a GKM is megtisztelte érdeklődésével.
A közelmúlt stratégiai fontosságú gazdasági változásai, az Európai Unió várható forráslehetőségei, a kormányzat ezekre épülő, 2007-2013-ra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Terve operatív, cselekvő, konkrét vállalkozói és térségi feladatok sokaságát igényli.
Ezen igények és feladatok teljesítése, szervezése érdekében hoztuk létre az Agrárlogisztikai Klub bázisán és a Pannonia Kutatási Központ Kht. szervezeti keretei között az Agrár-Vidékfejlesztési és Logisztikai Tanácsadó Irodát.

Az Agrár Vidékfejlesztési Tanácsadó Iroda (az AVICON-PANNONIA) legfontosabb célja, küldetése és feladata a soron következő ágazati, térségi és vállalati fejlesztések előkészítése, logisztikai véleményezése; a nemzetközi összevetésben is versenyképes vállalkozások, operatív programok forrás-szükségleteinek, pályázati feltételeinek megszervezése, együttműködve a vállalkozásokkal, valamint a széles bázison rendelkezésünkre álló szakemberekkel.
Jó alapot szolgáltat vállalkozásunkhoz, hogy Tanácsadó Irodánk 2006. első felében az Agrárkormányzat megbízása alapján egy részletes és rendszerszemléletű összefoglaló tanulmányt már elkészített az „Agrárlogisztikai Komplex Program” címen.
Ezen túlmenően több jelentős logisztikai, vidékfejlesztési programban és a megújuló biológiai erőforrások hasznosítása terén is szereztünk értékes tapasztalatokat.
Véleményünk és eddigi munkásságunk alapján egyértelműen állíthatjuk, hogy a jövedelemtermelés növelése, a versenyképesség fokozása, a nyugati termelési kultúrától történt lemaradásnak kiegyenlítése, népünk, térségeink életszínvonalának, életminőségének dinamikus javítása csak gondos, igényes előkészítéssel, a logisztikai szempontok sokoldalú figyelembevételével és alkalmazásával, valamint a tudásalapú termelési és környezeti kultúra megteremtésével valósítható meg.

This Web Page is created and maintained by AVICON ,
pages are hosted by GAK Kht., Godollo, Hungary